BARDZO PROSIMY O NADESLANIE WSZYSTKICH PRAC DO 9 LUTEGO 2018 R. NA MAIL:kornakkatarzyna@yahoo.com 

ZA KONKURS ODPOWIEDZIALNA JEST PANI KATARZYNA KORNAK

 

XXXIV Międzynarodowy Konkurs

Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

 

 

Tradycyjnie już przypominamy i zapraszamy zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – nauczy­cielom – o trzydziestej czwartej edycji – Międzynarodowego  Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

 

Regulamin konkursu:

1.     W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.

2.     Tematyka wierszy i opowiadań  jest dowolna.

3.     Prace konkursowe należy nadsyłać do 18 lutego 2018 r. na e-mail:  rjujka@wp.pl.  Ze względów organizacyjnych prace z polskich szkół polonijnych powinny być wysłane zbiorowo, z uwagi na konieczność tłumaczenia i późniejszą ocenę przez Komisję.

4.     Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest  
o nadesłanie kilku wierszy.

5.     Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela.

6.     Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:

przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 30 stron maszynopisu;

podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;

podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;

nadsyłanie wierszy każdego dziecka na osobnej stronie;

7.     Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane. Zachęcamy  nauczycieli  do pozyskiwania prac pisanych przez dzieci w szkołach amerykańskich; różnorodna tematyka często jest doskonałym tekstem na konkurs.

8.     Organizatorzy dopuszczają możliwość przesyłania utworów literackich w języku angielskim przez dzieci i młodzież polonijną.

9.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2018 r.

10.  Prace oceniane będą w kategoriach:

o   wiersze

o   uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI i uczniowie klas gimnazjalnych;

o   opowiadania

o   uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas gimnazjalnych.

11.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

12.  Wyróżnione wiersze i opowiadania będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie.

13.  Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku i zaplanowane jest na październik 2018 r. Dokładna data, nazwiska przyszłorocznych Gości podane zostaną w terminie późniejszym.

14.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrali.

 

W przypadku pytań proszę dzwonić, tel. kontaktowy koordynatora: 917.386.7020

 

Zapraszamy do udziału w 34. edycji konkursu.

 

Renata Jujka,

Ewa Załusińska

Koordynatorzy Konkursu

 

„Już widać – na końcu szamocze się słowo. Trzymam je za sylabę. Nie puszczę, jest moje” Patrycja Skoczylas

 

„Że słońce nie wzejdzie

w środku nocy,

a jabłka nie dojrzewają w styczniu.

Że w górach

jest pod górkę,

a miłość

nie trwa wiecznie”.

Żaklin Lehmann

 

„Spróbujcie mi zaufać.

Dajcie więcej swobody.

Pozwólcie mi popełniać własne błędy…

Nie trzymajcie mnie kurczowo za rękę,

aby prowadzić tam, dokąd nie chcę iść,

ale powiedzcie mi czasem:

Wiem, że potrafisz.

Wysłuchajcie z uwagą….

             Proszę, kochajcie mnie mądrze”.

 

                                      Natalia Piasecka