Regulamin V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”- Witold Pilecki w rozmowie z dziećmi, 1943 rok.

1.

Komitet organizacyjny:

 •   Zofia Pilecka-Optułowicz - córka Witolda Pileckiego

 •   Andrzej Pilecki - syn Witolda Pileckiego

 •   Dorota Optułowicz-McQuaid – wnuczka Witolda Pileckiego

 •   Krzysztof Kosior - prawnuk Witolda Pileckiego

 •   Bogdan Grzenkowicz – Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda

  Pileckiego

1.1 Organizator:

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

1.2 Współorganizatorzy:

 •   Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

 •   Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie 

 •   Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach

 •   Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze

 •   Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto

 •   Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP

  w Wiedniu

 •   Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą

  w Waterford

 •   Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza w Blackburn

 •   Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 •   Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa Wschód

 •   Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Koło Wołomin „Rajski Ptak”

 •   Służba Więzienna

 •   Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga-Północ

1.3 Patronat Honorowy:

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy

 

Konsulacie Generalnym RP w Chicago

1

 

1.4

   

1.5

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1.6

● ●

2. 2.1

2.2 2.3 2.4

2.5 2.6 2.7

Komitet Honorowy:

Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej – Przewodniczący
Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
Jarosław Szarek - Prezes IPN
Jacek Pawłowicz - Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Ks. Dziekan Jan Andrzejewski - Kustosz Bazyliki Świętej Trójcy w Kobyłce

Patronat medialny:

TVP Polonia
TVP Info
Życie Powiatu RadioFAMA Radio„ZnadWilii” ZW.lt

L24.lt
Kurier Wileński
Kurier-W
RadioWnet
Radio Polska Tygodniówka – Polish Weekly

Partnerzy/Mecenat

InstytutPamięciNarodowej AMW

Cele Konkursu:

Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych (Żołnierzy Wyklętych). Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.

Pogłębienie wiedzy historycznej.

Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.

Promowanie młodych twórców i zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności plastycznych.

Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.

2

 

3. Przedmiot i tematyka Konkursu:

3.1

3.2

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej na temat Żołnierzy Niezłomnych (Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej), charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania, wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka, komiks, znaczek, film) może być postać wybranego żołnierza, wydarzenia, konspiracji czy innych zagadnień historycznych lub społecznych dotyczących ideałów i postaw Żołnierzy Niezłomnych.

3.3. Ograniczeniem wizji artystycznych jest bezpośrednie skojarzenie z tematyką postaw i aktywności Żołnierzy Niezłomnych oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu.

 1. Termin nadsyłania prac:

  Rozpoczęcie Konkursu: 26 lutego 2018 roku Zakończenie Konkursu: 16 kwietnia 2018 roku

 2. Uczestnicy i kategorie:

  Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 - I-III Uczniowie szkół podstawowych kl. IV -VII Uczniowie szkół gimnazjalnych kl. II - III Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Uczniowie szkół polonijnych

  Osadzeni w Aresztach Śledczych

5.1 Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 - I-III (wiek 6-9 lat):

 pracaplastyczna:„ŻołnierzeWyklęci”
5.2 Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VII (wiek 10-13 lat):

 •   pracaplastyczna:„ŻołnierzeWyklęci”

 •   projekt serii znaczków pocztowych: „Żołnierze Wyklęci”

 •   film: „Żołnierze Wyklęci”.

5.3 Kategoria szkoły gimnazjalne kl. II-III (wiek 13-15 lat):

 •   poezja:„ŻołnierzeWyklęci”

 •   komiks:„ŻołnierzeWyklęci”

 •   film: „Żołnierze Wyklęci”

3

 

5.4

● ● ●

5.5

6. 6.1

6.2

6.3

6.4 6.5

6.6.

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne (16 lat i więcej):

plakat: „Żołnierze Wyklęci”
projekt serii znaczków pocztowych: „Żołnierze Wyklęci”
film: „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz”

Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych

praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci” projektseriiznaczkówpocztowych:„ŻołnierzeWyklęci”

Parametry prac konkursowych:

Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była samodzielna, czy przygotowana pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna.

Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. 0 - I-III powinny być wykonane w formacie A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.

Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem: „V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VII oraz osadzeni w Aresztach Śledczych, powinny być wykonane w formacie od A4 do A3, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.

Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem: „V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

Prace pisemne - poezja w dowolnej wielkości z zachowaniem tematyki Konkursu. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

Komiks – przedmiotem Konkursu jest przedstawienie epizodu rozgrywającego się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych. Praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 4, maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w dowolny sposób na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane. Na odwrocie każdej karty powinny znaleźć się tytuł pracy, informacje o autorze (imię; nazwisko; adres mailowy; adres szkoły; imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna). Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem: „V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

Znaczek pocztowy – zaprojektuj serię znaczków pocztowych (od 3 do 5) upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Format od A4 do A3. Technika dowolna. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:

 

4

 

„V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

6.7

6.8

Projekt graficzny plakatu, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, powinien być wykonany w formacie od A3 do A2, techniką dowolną pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem: „V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”

W kategorii film „Żołnierze Wyklęci” (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

 •   Zaprezentowanie postaci dowolnie wybranego bohatera w formie filmiku

 •   Uczeń wciela się w postać bohatera, dowolna scenografia, wybranie

  najciekawszego wątku historycznego.

 •   Film może być kostiumowy, bohater występuje w stroju z okresu II wojny

  światowej.

 •   Uczeń opowiada o sobie – bohaterze w pierwszej osobie.

 •   Autorem filmu jest jeden uczeń, którego dane wpisujemy na karcie

  zgłoszeniowej (oraz w elektronicznej bazie rejestracyjnej), mogą mu towarzyszyć inni uczniowie (statyści), jednak nagrodzonym może być tylko i wyłącznie autor filmu.

 

6.9 W kategorii film „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz” (szkoły ponadgimnazjalne)

 

6.10

 •   Zaprezentowanie dowolnej sceny z Raportu Witolda w formie filmiku. Uczeń wciela się w postać bohatera. Dowolna scenografia, wybranie najciekawszego wątku. Film może być kostiumowy, bohater występuje w stroju więźnia niemieckiego obozu KL Auschwitz. Uczeń opowiada o sobie – bohaterze Rotmistrzu Witoldzie Pileckim w pierwszej osobie.

 •   Autorem filmu jest jeden uczeń, którego dane wpisujemy na karcie zgłoszeniowej (oraz w elektronicznej bazie rejestracyjnej), mogą mu towarzyszyć inni uczniowie (statyści), jednak nagrodzonym może być tylko i wyłącznie autor filmu.

 •   Informacje dotyczące „Raportu Witolda” znajdują się na stronach: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/wp-content/uploads/2016/09/Raport- Witolda.pdf
  https://www.youtube.com/results?search_query=raport+witolda

  Warunki techniczne i formalne filmu „Żołnierze Wyklęci” oraz filmu „Raport Witolda”:

  •   Czas projekcji filmu do 3 minut.

  •   Przygotowany film należy umieścić na swoim kanale w serwisie Youtube i udostępnić go Komisji Konkursowej do oceny, przesyłając mail z linkiem do filmu na adres komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

 

5

 

 •   Film należy wgrać w jednym z popularnych formatów, np. MPEG, MOV, AVI itp., umożliwiającym poprawny odbiór techniczny przez Komisję Konkursową.

 •   Warunkiem koniecznym oceny filmu jest jego dostępność dla Komisji Konkursowej na kanale Youtube, co najmniej do terminu podsumowania Konkursu.

 •   W tytule maila prosimy wpisać: „V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych – praca w kategorii Film” .

 •   W mailu należy również zawrzeć opis filmu i dane identyfikacyjne autorów filmu oraz wypełnione załączniki nr 1 i nr 2, stanowiące część niniejszego regulaminu.

 •   Dodatkowo należy pamiętać o ogólnej rejestracji Uczestnika Konkursu, podobnie jak w przypadku pozostałych kategorii, w bazie elektronicznej ( jak w pkt 7.1) http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html

 •   Rejestracji w bazie http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html nie dokonują wszyscy aktorzy (statyści) biorący udział w filmie, wymogiem jest tu identyfikacja osoby rejestrującej z danymi w mailu z linkiem i załącznikiem nr 1 i nr 2.

7. Zgłaszanie i dostarczanie prac oraz rejestracja w Konkursie: 7.1 Rejestracja elektroniczna:

Każdy Uczestnik obowiązkowo rejestruje się w elektronicznej bazie danych Konkursu, poprzez wypełnienie kolejnych sekcji po kliknięciu w poniższy link zgłoszeniowy, aktywny w okresie nadsyłania prac (pomiędzy datami rozpoczęcia i zakończenia Konkursu: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html

Po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego, na podany w pierwszej opcji wyboru adres e’mail Uczestnika, przesłane zostanie potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji.

W przypadku pytań w kwestiach rejestracji prosimy o kontakt:

komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

7.2 Miejsce dostarczania prac:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka 05-250 Radzymin ul. 11 Listopada 2

 

6

 

7.3 Każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym oraz na odwrocie pracy plastycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającym następujące informacje: Autor pracy, tytuł, klasa (kategoria), nazwa szkoły, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.

7.4 Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka - Załącznik nr 2.

W przypadku pełnoletniego Uczestnika konieczna jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 2.

7.5 Ze względu na możliwe uszkodzenia oraz problem z późniejszą ekspozycją, prace nie mogą być przesyłane w rulonie.

7.6 Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.

8. Jury

W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, PAN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich i organizatorzy.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
Nie przysługuje od nich odwołanie.

Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

9. Nagrody:

W każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.
Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

10. Harmonogram Konkursu:

Rozpoczęcie Konkursu od: 26 lutego 2018 roku. Termin nadsyłania prac do : 16 kwietnia 2018 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu Uroczysta Gala – 25 maja 2018 roku,
o godz. 11:00 w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie przy
ul. Jagiellońskiej 38
Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do 14 maja 2018 roku na stronie internetowej organizatora: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz współorganizatora: www.s1p.edu.pl

 

7

 

11. Podsumowanie Konkursu:

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja 2018 roku, o godz. 11:00 w Warszawie ul. Jagiellońskiej 38.

12. Zasady uczestnictwa:

Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny.

Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (Załącznik nr 2). Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.

Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.

Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

13. Komunikacja i promocja konkursu

Telefonem kontaktowym organizatorów jest numer Przewodniczącego Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – p. Bogdana Grzenkowicza:
+48 506 036 316.

Kontaktowy adres poczty elektronicznej to:

komitet.rot.witolda.pileckiego@gmail.com

Lub w kwestiach technicznych: komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com Organizatorzy przewidują możliwość komunikacji z Uczestnikami i sympatykami

konkursu poprzez stronę internetową lub profile na portalach społecznościowych.

Oficjalna strona internetowa Konkursu: www.komitet-pamieci-pileckiego.com oraz Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

8

 

OPIS DOSTARCZONEJ PRACY

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko Autora: . ................................................................................................

Tytuł pracy:......................................................................................... .......................................................................................................

Klasa/kategoria:. ..............................................................................................................

.......................................................................................................

Szkoła lub placówka :......................................................................................................

Adres szkoły, placówki (z kodem pocztowym, kraj)......................................... .......................................................................................................

Adres poczty elektronicznej:.. ......................................................................................... Telefon kontaktowy: ..............................................................................

9

 

Załącznik nr 2

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE Dane Autora (Ucznia/Uczestnika):

Imię i nazwisko: ............................................................................................................. Klasa/kategoria:. .............................................................................................................. Szkoła/instytucja: ............................................................................................................ Adres szkoły/placówki .................................................................................................... ......................................................................................................... Adres do korespondencji ................................................................................................ Adres poczty elektronicznej:.................................................................... Telefon kontaktowy do Rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: .............................. Imię i nazwisko nauczyciela: .........................................................................................................

Po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu Pt. „Żołnierze Wyklęci”, wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych Autora (Uczestnika) oraz zgody na umieszczenie wizerunku i listy laureatów w celu popularyzacji Konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna ................... .........................................

10