ZADANIE DOMOWE NA 26.01.2018

JEZYK POLSKI:

CZYTANKA: str. 49 zad. 7 

CWICZENIA: str. 29 cw. 2, str30 cw. 3-4

HISTORIA: (ZADANIE NA 2.02):

Dzieci będą miały test z historii. Zakres materiału do str. 34 podręcznika. 

pytania o chrzest Polski, Mieszka I, Boleslawa Crobrego, Dobrawe, sw, Wojciecha, zjazd gnieznienski. Trzeba umiec okreslac wiek cyframi rzymskimi. Daty: chrzest Polski, zjazd gnieznienski, koronacja Boleslawa Chrobrego.

dla chętnych w ramach powtorzenia materialu cw. str39-41

GEOGRAFIA 

str. 18 cw. 1

str. 20 cw. 3

RELIGIA:

zadanie domowe ze str. 35 (cw, 1 i 2)

Malwina Piaskowska