ZADANIE DOMOWE NA 13.10.2017

Klasa VIb

Zajęcia w dniu 6.10.2017

Na zajęciach z języka polskiego dzieci:

- przeczytały fragment noweli „Latarnik” – str. 10-11 w „Czytance”,

- rozwiązały zadania ze str. 11 „Czytanki”,

- wysłuchały opowiadania „Jak wyglądałoby spotkanie z panem Skawińskim w początkach XXI wieku?” – str. 11-12 „Czytanki”,

- odpowiedziały na pytania na str. 12 „Czytanki”,

- wzięły udział w konkursie rysunkowym na najładniejszą latarnię,

- zapoznały się z informacjami na str. 14 „Czytanki”,

- pojęcia ortografia, słownik ortograficzny i słownik synonimów,

- rozwiązały zadania 8 i 9 na stronie 7 w ćwiczeniach oraz zad. 10 na str. 8.

 

Za lekcji geografii:

Część dzieci miała już lekcje geografii w zeszłym roku, a część nie. Pierwszych kilka lekcji poświęcona będzie na wyrównanie poziomu i powtórkę,

- poznały symbolikę flagi Polski,

- różnica pomiędzy godłem a herbem,

- hymn Polski,

- sąsiedzi Polski – umieć wymienić, pokazać na mapie (mapa na stronie 10 w książce do geografii),

- narody, państwa i ich mieszkańcy – tabela na stronie 11 w podręczniku do geografii.

 

Na lekcji muzyki:

- piosenka „My jesteśmy jagódki”.

 

Na lekcji religii:

- Błogosławieństwa – strona 16 podręcznika, ćwiczenie na str. 17 (tabela).

 

ZADANIE DOMOWE NA 13.10.2017

- zadanie 5 str. 6 i zadanie 7 str. 7 w ćwiczeniach do języka polskiego,

- zadanie domowe z historii z 29.09. będzie sprawdzane 13.10.

 

ZADANIE DOMOWE Z GEOGRAFII NA 20.10.

- dla dzieci, które nie miały geografii: cała strona 8 w książce do geografii,

- dla całej klasy: umieć wymienić sąsiadów Polski i pokazać ich na mapie,

 

ZADANIE DOMOWE Z RELIGII NA 13.10.2017

- str. 17 podręcznika – „Napisz w zeszycie, które z błogosławieństw jest dla ciebie najważniejsze”. Proszę uzasadnić wybór.

- na lekcji 13.10.2017 dzieci będą przygotowywać własnoręcznie różańce. Proszę, żeby przyniosły materiały.

Malwina Piaskowska