ZADANIE DOMOWE na 6.10.2017

Język polski - czytanka strona 8, ćwiczenia 6 i 8,

Historia - znać kto był pierwszym władcą Polski, kto był pierwszym królem Polski, data chrztu Polski, data koronacji Bolesława Chrobrego
Bitwa pod Grunwaldem - strony walczące, kto wygrał, data, polski przywódca, gdzie na mapie leży Grunwald

Religia - ćwiczenia 1, strona 13, zadanie domowe na stronie 15

OGŁOSZENIE:

Dzieci zaczynają zajęcia w piątki o godzinie 17:30. Proszę o dostarczenie brakujących kwestionariuszy i upoważnień. 

Malwina Piaskowska