ZADANIE DOMOWE NA 14.10.2017

Klasa V

Zajęcia w dniu 7.10.2017

Na zajęciach z religii dzieci:

- czytały tekst o królu Salomonie (strona 12 w podręczniku),

Na zajęciach z języka polskiego:

- przypomniały tekst o Ludwiku Brille’u (strona 11 w „Czytance”

- wysłuchały tekst ze stron 12-13 w „Czytance” ,

- odpowiedziały na pytania na stronie 13 w „Czytance”,

- wykonały ćwiczenia na stronie 14 w „Czytance”,

- poznały różnicę pomiędzy pojęciami „litera” i „głoska”,

- wykonały zadanie 1 na stronie 7, 2 i 3 na stronie 8, 4 na stronie 9,

Na zajęciach z historii:

- poznały symbolikę flagi Polski,

- różnica pomiędzy godłem a herbem,

- hymn Polski,

- sąsiedzi Polski – umieć wymienić, pokazać na mapie (mapa na stronie 10 w podręczniku),

Na zajęciach z muzyki:

- śpiewały piosenki "Ogórek" i "My jesteśmy jagódki".

 

ZADANIE DOMOWE NA 14.10.2017

1) Z JĘZYKA POLSKIEGO:

- ćwiczenie 5 ze strony 9 podręcznika – ułożyć zdania z następującymi wyrazami i wyrażeniami:

wakacje, obóz harcerski, kolonie letnie, obóz konny, instrukcja, harcerstwo, namiot, śpiwór, latarka

2) Z HISORII:

- umieć wymienić sąsiadów Polski i pokazać ich na mapie

3) RELIGIA:

- na lekcji 14.10.2017 dzieci będą przygotowywać własnoręcznie różańce. Proszę, żeby przyniosły materiały.

 

Malwina Piaskowska