Praca domowa na 12 maja

Na ostatnich zajęciach omawialiśmy w jaki sposób możemy chronić naszą planetę Ziemię przed zanieczyszeniami. Oglądaliśmy film „ Trasa kropelki wody” oraz uczniowie wykonali plakat „ Ochrona Ziemi” . Szukaliśmy rymów ćwiczenia 1, 2 i 3 strona 105, 106. Wykonaliśmy ćwiczenie 3 i 4 strona 118. 

W domu proszę przepisać do zeszytu ćwiczenie 4 strona 118. W ćwiczeniach proszę uzupełnić ćwiczenie ”a”strona 107 oraz 5 strona 109.  

Praca domowa z religii

Proszę uzupełnić strony 61 oraz 67. Katechezy „Papież” i „ Na wakacje z Panem Jezusem”.