Praca domowa na 28 pażdziernika 2017r.

Ostatnie zajęcia byly poświęcone dwujęzyczności. Oglądaliśmy krótki film o symbolach Polski oraz śpięwaliśmy piosenkę o Polsce.

Poznaliśmyliterkil i s.  Uczyliśmy się czytać tekst w elementarzu.

1.       W domu proszę wykonać  ćwiczenie 4 i 5 strona 22.

2.       Proszę rownieź zrobić ćwiczenia a, b oraz d strona 23.

3.       W elementarzu proszę poćwiczyć czytanie strona 22 i 23.

4.       Prosze o kupienie zeszytow w waska linie.

5.  Proszę uczniów, którzy nie namalowali  jeszcze komiksu o przyniesienie w tym tygodniu-Z życia naszej szkoły.

Praca domowa z religii.

Proszezrobić ćwiczenie 1 i 2  strona 19- katecheza Arka Noego.

Prosze poćwiczyć piosenkę Noe strona 79.   

mhuba2@gmail.com