Praca domowa na 27 kwietnia 2018r.

Proszę przeczytać tekst strona 130,131 „Pozytywistyczny kult pracy”. Proszę przeczytać i napisać streszczenie fragmentu utworu „ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej strona 132, 133 i 134. 

Z geografii proszę przeczytać informacje o Nizinach Środkowopolskich- Nizina Śląska , Wrocław , Nizina Wielkopolska –Kalisz, Łódż,  Nizina Mazowiecka Warszawa, Nizina Podlaska –Białystok. Prosze poszukać informacji o Treblince, Niepokalanowiei Warce.

www.szkolapolska.info