Konkurs historyczny „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość”

Dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Kuratorium Oświaty
w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie historycznym „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość” uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego i uczniów uczęszczających do Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

 

To szczególne przedsięwzięcie ma na celu m.in.:

·      rozwijanie zainteresowania najnowszą historią Polski,

·      inicjowanie poszukiwania źródeł historycznych,

·      integrację między młodymi pokoleniami Polaków w Polsce i za granicą,

·      budowanie tożsamości uczniów w oparciu o poczucie wspólnoty narodowej
z rówieśnikami odpowiednio szkół polonijnych i polskich,

·      kształtowanie szacunku do wartości, takich jak: wolność i patriotyzm.

 

Organizator: Małopolski Kurator Oświaty.
Patronat honorowy: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
Patronat medialny: TVP Polonia i TVP3 Kraków.
Podmioty współpracujące: Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” i Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Jorku.

 

Dodatkowe informacje:

https://kuratorium.krakow.pl/konkurs-historyczny-ignacy-paderewski-i-thomas-woodrow-wilson-przyjazn-ktora-przyniosla-polsce-niepodleglosc/

 

ZA KONKURS ODPOWIEDZIALNA JEST PANI DR IWONA KORGA. 

0004.jpg