Dyżury piątek

Funkcjonowanie naszej szkoły w dużej mierze opiera się na pomocy rodziców. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wszelką pomoc i wsparcie, jakie otrzymujemy. Poniżej znajduje się plan dyżurów dla poszczególnych klas. Przypominamy, że rodzic każdego ucznia zobowiązany jest do pełnienia jednego dyżuru w ciągu roku szkolnego.