11 LISTOPADA  - ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

11 listopada to dla Polski bardzo ważny dzień - obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Końcówka XVIII wieku była dla Polski niezwykle dramatyczna. Nasz kraj, osłabiony po latach szlacheckiej anarchii, nie był w stanie oprzeć się potędze Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. W efekcie, w 1795 roku Polska, po trzecim rozbiorze, została całkowicie wymazana z mapy świata. Niepodległość udało się nam odzyskać dopiero w 1918 roku. Bardzo pomogła nam I wojna światowa i udział w niej niedawnych zaborców. Nasi okupanci mocno się wykrwawili w konflikcie, nie mieli sił, by zatrzymać Polskę w swoich objęciach. W listopadzie 1918 roku wydarzenia potoczyły się lawinowo. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Dzień później 11 Niemcy skapitulowały na froncie wschodnim, a Piłsudski przekonał dowództwo niemieckiego garnizonu w stolicy, by wycofały się z Warszawy. Ten dzień przyjęło się uważać za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy de facto dopiero od 1989 roku. Przed II wojną światową uczczono je tylko dwa razy. Po zakończeniu wojny, władze komunistyczne zakazały obchodzenia tego święta.

11 litopada to Nardowe Święto Nepodległości - polskie święto państwowe obchodzone co roku 11 listopada, "dla upamienienia roczcy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwwego". W roku 1918 po 123 latch od rozbiorów dokonaych pzez Austrie, Rosię i Prusy.Ustanowione w ostatnich laach II RP, przywrócone w roku 1989.

11 listopada jest w Polsce dniem wolnym od pracy.