Bierzmowanie

Do sakramentu Bierzmowania przystępują w naszej szkole uczniowie klasy ósmej. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Bierzmowanie jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem i włącza katolika w misję ewangelizacyjną kościoła.