STYCZEŃ W NASZEJ SZKOLE

9-10 stycznia   pierwsze zjęcia po przerwie świątecznej


9-10 stycznia   Akcja "Dar Serca"  zostaje przedłużona do końca stycznia

 

24 stycznia   Sympozjum popularno-naukowe pt."Patriotyzm dzisiaj"(Konsulat RP w Nowym Jorku) organizowane przez Instytut Piłsudskiego,przeznaczone  dla uczniów klas X,XI,XII  w godz. 3PM- 6PM.

 

25 stycznia  Msza dziecięca  połączona z "Kolędowaniem w Rodzinie" oraz Świętem Babci i Dziadka


31 stycznia
   Zakończenie I semestru

 

 

 

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ - GODZINY
Ogłoszenia

 

ZAJĘCIA DODATKOWE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ:

ZUCHY -  godz. 13:45 - 16:00 (sala nr 5)

TAŃCE GRUPA I - godz. 1:00- 1:30 ( korytarz ) Pan Piotr Kiszka

TAŃCE GRUPA II - godz. 1:40 - 2:30 (przedszkole) Pan Piotr Kiszka

KÓŁKO PLASTYCZNE - godz. 1:40-2:30 (sala nr 4)Pani Beata Grygiel

KANGUR - godz. 1:40- 2:30 (sala nr 9) Pani Alicja Grygiel, Pani  V. Mokos

SZACHY - godz. 8:45- 9:30 ( plebania , zbiorka w szkole) Pan Bogdan Gaj

 

RELIGIA

PRZEDSZKOLE, ZERÓWKA

godz. 9:30- 10:15 - zajęcia prowadzi Pani Beata Grygiel (korytarz)

 

 

 

 

 


 

 

 ZAPROSZENIE 


DYREKCJA, NAUCZYCIELE, KOMITET RODZICIELSKI I UCZNIOWIE POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ ZAPRASZAJĄ KOCHANE BABCIE I KOCHANYCH DZIADKÓW NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ POŁĄCZONĄ ZE WSPÓLNYM KOLĘDOWANIEM DNIA 25 STYCZNIA 2015 ROKU O GODZ. 11:30. PO MSZY ŚW. ZAPRASZAMY NA KAWĘ I CIASTO W DOLNYM KOŚCIELE.

 _______________________________________________________________________________________

WIGILIA W PRZEDSZKOLU

 

______________________________________________________________________________________

W Nowym Roku 2015 przesyłam Wszystkim nauczycielom,rodzicom i uczniom

życzenia- nadziei, by zawsze oświetlała drogę życia,a na tej drodze wiele życzliwości,

która pozwala realizować plany zawodowe i spełniać marzenia,

akceptacji- płynącej z wzajemnego zrozumienia,

dobroci, miłości,radości w gronie Rodziny, jak i  w gronie ludzi, z którymi  Wszyscy współpracujemy.

 

Dyrektor szkoły

Dr Dorota Andraka

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej - gratulujemy

ks. Tadeuszowi Maciejewskiemu

 

W  niedzielę 14 grudnia już po raz kolejny w Konsulacie RP na Manhattanie odbyło się spotkanie opłatkowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli i osób związanych z oświatą polonijną. Jak co roku była to okazja do wspólnego kolędowania, złożenia sobie życzeń.

Tegoroczna uroczystość miała dla nas charakter  wyjątkowy, ponieważ wśród grona osób wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej znalazł się ks. Tadeusz Maciejewski,  Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Cyryla i Metodego, przy której znajduje się Polska Szkoła Sobotnia.  Medale wręczyła pani Konsul Generalna Ewa Junczyk-Ziomecka.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest odznaczeniem państwowym, przyznawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej.

Z calego serca serdecznie GRATULUJEMY !

 

 

 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z 27 kwietnia 1956 o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany będzie osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych. Medal został utrzymany w aktualnie obowiązującej ustawie z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela, która określiła, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Zasady nadawania Medalu zmieniały się w szczegółach na przestrzeni lat, aczkolwiek były zbliżone, określano je zarządzeniami z 1967, 1982, 1991. Obecnie określa je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000. Zgodnie z nim, Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

_____________________________________________________________________________________

Święta Bożego Narodzenia to Święta wzajemnego zrozumienia, przebaczenia i pojednania. To czas spokoju i radości dzielony z najbliższymi.

   Również w naszej szkole świętujemy i pielęgnujemy polskie tradycje, przygotowując wspólna Wigilię, która jest pięknym  i wzruszającym wydarzeniem roku.

  W dniach 19 i 20 grudnia odbyła się w naszej szkole coroczna Wigilia szkolna,  w której uczestniczyli  uczniowie, nauczyciele i zaproszeni rodzice.

Uroczystość rozpoczynała się od części artystycznej, którą przygotowali uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami: w piątek uczniowie klasy 8 zaprezentowali krótką inscenizację, która przeplatana była wspólnym śpiewaniem kolęd. W sobotę uczniowie klasy 5b rozpoczęli wspólną Wigilię świąteczną inscenizacją.

  Po życzeniach złożonych przez Panią Dyrektor Dorotę Andrakę i modlitwie poprowadzonej przez ks. Tadeusza Maciejewskiego, uczniowie udali się do klas, gdzie odbyły się wspólne Wigilie.

  Świąteczna atmosfera  towarzyszyła każdemu z nas!!

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które znajdują się w naszej galerii.